Posts Tagged ‘documentare’
Raluca Feneşan

Documentarea reprezintă o etapă esențială în procesul de traducere. Finalitatea sa este de a identifica în limba țintă un termen echivalent celui din limba sursă, în funcție de anumite criterii. Etapele documentării sunt identificarea tipului de discurs, încadrarea textului, stabilirea funcției și a destinatarului traducerii. Aceste etape permit stabilirea gradului de echivalență dintre sintagma sursă și sintagma țintă. Articolul clasifică resursele documentare și propune unele modalități de căutare a termenilor pe internet.