Category: Parteneriat pentru justiţie

Observaţiile şi propunerile Asociaţiei Traducătorilor din România privind legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor.

 
Raluca Feneşan

Documentarea reprezintă o etapă esențială în procesul de traducere. Finalitatea sa este de a identifica în limba țintă un termen echivalent celui din limba sursă, în funcție de anumite criterii. Etapele documentării sunt identificarea tipului de discurs, încadrarea textului, stabilirea funcției și a destinatarului traducerii. Aceste etape permit stabilirea gradului de echivalență dintre sintagma sursă și sintagma țintă. Articolul clasifică resursele documentare și propune unele modalități de căutare a termenilor pe internet.

 
Termeni şi condiţii

Lucrarea şi-a propus să analizeze specificitatea domeniului termenilor şi condiţiilor – componentă cheie în stabilirea cadrului legal de utilizare a produselor şi serviciilor. În acest sens, am trecut în revistă legislaţia europeană şi cea română în domeniu şi ne-am referit la termenii cu cea mai mare frecvenţă într-un text de acest tip tradus de noi.

 

Limbajul juridic este unul de specialitate, ceea ce determină apariţia unor situaţii-problemă în procesul traducerii. Pentru a le evita, e necesar a le identifica şi înţelege, atât din punct de vedere lingvistic, cât şi juridic. Articolul scoate în evidenţă câteva asemenea probleme, specifice traducerilor în domeniul juridic.

 

Membrii ATR traducători autorizaţi au semnalat dificultăţi în activitate în urma modificărilor introduse de Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, începând din 26 noiembrie 2010, care transferă competenţa de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale la Camerele Notarilor Publici.