Despre autor

Sebastian Flaviu Havaşi

Sebastian Flaviu Havaşi este student al Masteratului European de Traductologie-Terminologie. Principalele sale domenii de interes sunt studiile culturale, lingvistica computațională, traductologia și terminologia, lingvistica corpusului și politicile și planificare lingvistică. În ciuda noutății planificării lingvistice în cercetarea științifică, Sebastian Flaviu Havaşi consideră că aceasta are un rol director în cercetarea și abordările posibile pentru toate celelalte discipline lingvistice, inclusiv pentru traducere și pentru terminologie.

Author Archive
Bursierii ATR

Asociația Traducătorilor din România a oferit studenților burse de participare la Forumul de traducere și interpretare juridică 2011. Doi dintre bursieri, studenți ai Masteratului European de Traductologie și Terminologie din Cluj-Napoca punctează, prin acest articol, cele mai importante elemente din cadrul comunicărilor, prezentând evenimentul din perspectiva lor.