Apel la articole Cerințe de redactare
Cerințe de redactare

Aşteptăm cu viu interes propunerile dumneavoastră de articole pentru revista ATR Flash. Iată cerințele de redactare pe care vă rugăm să le respectați:

1. Tematica şi politica editorială
ATR Flash este o publicaţie profesională, cu periodicitate trimestrială, dedicată traducătorilor, interpreţilor, revizorilor, terminologilor şi altor profesiuni lingvistice. Revista conţine articole elaborate de specialişti în domeniu din ţară şi din străinătate, abordând toate aspectele legate de teoria şi practica traducerii şi a profesiunilor conexe. Tematica articolelor propuse trebuie să se încadreze în domeniile de interes ale ATR Flash. Pentru detalii suplimentare, consultaţi apelurile pentru articole.

2. Cuvinte-cheie
Articolul trebuie să fie însoţit de 3-5 cuvinte-cheie, care consideraţi că descriu cel mai bine conţinutul articolului.

3. Rezumat
Articolul trebuie să fie însoţit de un scurt rezumat (abstract) de 25-55 de cuvinte pentru a oferi cititorilor o imagine de ansamblu asupra temei abordate în articol.

4. Detalii despre autor sau autori
Articolele trebuie să fie însoţite de o scurtă descriere biografică (3-5 rânduri) a autorului sau autorilor. Nu sunt luate în considerare spre publicare articolele anonime.

5. Calitatea articolelor
Articolele propuse spre publicare vor fi evaluate din punctul de vedere al calităţii textului, care trebuie să se ridice la nivelul aşteptat din partea unei reviste de specialitate. Articolele care conţin un număr mare de greşeli ortografice şi gramaticale nu vor fi luate în considerare spre publicare. Articolele care nu conțin semnele diacritice ale limbii române nu vor fi luate în considerare. Vă rugăm să utilizaţi corectorul ortografic şi să recitiţi cu atenţie articolele înainte de a le transmite.

6. Ilustraţii
Ilustraţiile (figuri, grafice, tabele, fotografii, videoclipuri), alb-negru sau color, sunt acceptate numai ca fişiere anexate articolului. În textul articolului se va indica locul unde trebuie introdusă figura respectivă (exemplu: Figura 1. Graficul ilustrativ al tendinţelor pieţei). Se pot include şi fişiere video sau audio (pentru detalii, contactaţi-ne). Drepturile asupra ilustraţiilor incluse trebuie să aparţină autorilor. Extensii de fișier acceptate: .jpg, .jpeg, .png, .gif

7. Formatare simplă
Formatarea articolelor, redactate în MS Word sau text simplu, trebuie să fie cât mai simplă. Datorită formatului web de publicare al ATR Flash nu pot fi reproduse formatări speciale în MS Word. Puteți folosi formatări simple, cum ar fi Bold sau Italic, însă trebuie evitate formatări complexe sau specifice Word (de ex.: note de subsol, formatare specială de paragrafe). Articolele pot fi redactate și în Notepad sau Wordpad (extensii de fișier acceptate: .doc, .txt, .rtf)

7. Referințe şi bibliografie
ATR Flash utilizează sistemul de referințe Harvard (în corpul textului). Exemplu: (Nord, 1997, p. 34), unde Nord este numele autorului, 1997 este anul apariţiei lucrării citate, iar p. 34 este pagina în care apare citatul.
Lista bibliografică trebuie să fie de forma: Nord, C., 1997, Translating as a Purposeful Activity, Manchester: St. Jerome Publishing.
În cazul recenziilor, datele bibliografice ale lucrării recenzate trebuie incluse în mod obligatoriu.
Pentru informații suplimentare despre sistemul de referințe Harvard, accesați http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

9. Note la sfârşitul articolelor
Dacă doriți să includeți note în articolul dumneavoastră, introduceți numărul notelor în corpul textului, între paranteze pătrate, sub forma [1], [2], [3] etc., și adăugați notele la sfârșitul articolului, fără formatare specială. Nu se pot prelua notele de subsol introduse automat prin sistemul de referințe din MS Word.

10. Contribuţii originale
Articolele propuse pentru publicarea în revista ATR Flash trebuie să fie contribuţii originale şi inedite (nepublicate). Citatele din opera altor autori sau referinţele trebuie marcate în mod clar prin folosirea semnelor citării şi indicarea autorilor citatelor. Responsabilitatea pentru respectarea copyrightului aparţine integral autorilor articolelor.

11. Republicarea articolelor
Toate drepturile privind reproducerea materialelor care sunt publicate în ATR Flash sunt cedate de către autori editorului, Asociaţia Traducătorilor din România (ATR). Autorii se angajează să nu republice articolele în alte publicaţii, tipărite sau electronice, timp de 6 luni (180 de zile) de la data apariţiei în ATR Flash. Articolele publicate în ATR Flash pot fi republicate în alte publicaţii, tipărite sau electronice, numai cu consimţământul explicit şi în scris al ATR Flash. Pentru a solicita dreptul de a republica un articol, vă rugăm să contactaţi redacţia ATR Flash.

Redacţia ATR Flash îşi rezervă dreptul de a edita articolele publicate. Articolele transmise după data limită a apelurilor pentru fiecare număr sunt automat luate în considerare pentru numărul următor al revistei (consultaţi calendarul de publicare a revistei). Articolele care nu respectă cerinţele de redactare nu sunt luate în considerare.