Apel la articole
Apel la articole

Numărul 4 al ATR Flash, dedicat traducerilor literare

Vă invităm călduros să propuneţi articole pentru numărul 4 al ATR Flash, revista Asociației Traducătorilor din România, număr dedicat traducerii literare.

Aflată la intersecția dintre artă și știință, după cum afirma însuși regretatul traducător Tudor Ionescu, traducerea literară fascinează, intrigă, seduce și contrariază în același timp. Pentru că traducerea literară stimulează creativitatea, măiestria lingvistică şi stilistică, învestind traducătorul cu o importantă misiune de ambasador intercultural.

Care sunt provocările şi satisfacţiile traducerii literare? Ce înseamnă să fii astăzi traducător literar în România? Cum poate fi optimizată colaborarea dintre traducător, editură şi autor? Dacă aveți răspunsuri la aceste întrebări sau doriţi să aduceţi în discuţie aspecte noi ori să împărtășiți experiențele dumneavoastră, vă invităm să propuneți un articol pentru numărul 4 al revistei ATR Flash.

Repere tematice:

 • statutul traducătorului literar în România
 • colaborarea dintre traducători, autori şi edituri în România
 • drepturi de autor: protecţia traducerii, rodul creaţiei traducătorului
 • traducerea de proză
 • traducerea de poezie
 • traducerea de eseuri şi articole
 • traducerea de literatură pentru copii
 • traduceri şi retraduceri de opere literare importante publicate recent
 • traducerea literaturii românești: identitate şi vizibilitate culturală
 • revizia textelor literare
 • aspecte lingvistice şi stilistice în traducerea literară
 • transculturalitate şi mediere interculturală
 • teoria traducerii literare
 • deontologie și bune practici
 • formarea, dezvoltarea şi actualizarea competenţelor traducătorilor literari

Propunerile de articole pot fi transmise prin formularul de propuneri de articole de pe site, până în data de 15 septembrie 2011.

Numărul 5 al ATR Flash are va tematică tehnologia în traducere, termenul limită pentru prezentarea articolelor fiind 15 decembrie 2011.

ATR Flash este o revistă online trimestrială editată de Asociaţia Traducătorilor din România. Revista se concentrează asupra aspectelor privind practica, teoria şi formarea în domeniul traducerii, interpretariatului, terminologiei, reviziei şi activităţilor conexe. ATR Flash își propune să faciliteze comunicarea, schimbul de idei, transferul de bune practici între lingvişti profesionişti şi experţi interni şi externi. Revista îşi propune, de asemenea, să contribuie la promovarea şi la dezvoltarea unei culturi a calităţii în mediul profesional românesc. Nu în ultimul rând, ATR Flash se doreşte un mijloc de informare a membrilor organizaţiei cu privire la activitățile ATR (conferințe, seminarii, ședințe ale Consiliului Director, Adunări Generale, activitățile comitetelor ATR etc.), dar şi o platformă de comunicare şi schimb de opinii, prin intermediul numeroaselor funcţii interactive.  Astfel, ATR Flash se adresează membrilor ATR, traducătorilor, interpreţilor, terminologilor, revizorilor profesionişti, formatorilor de traducători şi interpreţi, precum şi celor interesaţi de practica, teoria şi evoluţiile din domeniu.

Conţinutul integral este accesibil exclusiv membrilor Asociației Traducătorilor din România, dar fiecare număr conţine şi câteva articole gratuite. Autorii nemembri ai ATR primesc gratuit un abonament de 3 luni la revistă, în cazul în care articolul este acceptat spre publicare în ATR Flash.

Pentru detalii despre cerinţele de redactare, calendarul de publicare, comitetul de redacție, precum şi alte aspecte, vizitați paginile acestui site.

Pentru informații despre Asociația Traducătorilor din România, vizitați site-ul nostru http://www.atr.org.ro .