Archive for iulie, 2011
Juridic

Domeniul juridic este unul dintre domeniile predilecte de specializare pentru traducători, însă este și unul dintre cele mai problematice și mai complexe. Pe lângă aspectele de ordin terminologic, traducătorii și interpreții se confruntă mereu cu incompatibilitățile dintre sistemele juridice cu care operează, ceea ce îi pune în situația delicată de a alege gradul de adaptare [...]

 

A sosit momentul bilanţului şi evaluării activităţilor virtuale de formare oferite de ATR. Membrii pot afla rezultatele sezonului de formare ianuarie-iulie 2011 şi noutăţile propuse de ATR.

 
Raluca Feneşan

Documentarea reprezintă o etapă esențială în procesul de traducere. Finalitatea sa este de a identifica în limba țintă un termen echivalent celui din limba sursă, în funcție de anumite criterii. Etapele documentării sunt identificarea tipului de discurs, încadrarea textului, stabilirea funcției și a destinatarului traducerii. Aceste etape permit stabilirea gradului de echivalență dintre sintagma sursă și sintagma țintă. Articolul clasifică resursele documentare și propune unele modalități de căutare a termenilor pe internet.

 
Termeni şi condiţii

Lucrarea şi-a propus să analizeze specificitatea domeniului termenilor şi condiţiilor – componentă cheie în stabilirea cadrului legal de utilizare a produselor şi serviciilor. În acest sens, am trecut în revistă legislaţia europeană şi cea română în domeniu şi ne-am referit la termenii cu cea mai mare frecvenţă într-un text de acest tip tradus de noi.

 

Limbajul juridic este unul de specialitate, ceea ce determină apariţia unor situaţii-problemă în procesul traducerii. Pentru a le evita, e necesar a le identifica şi înţelege, atât din punct de vedere lingvistic, cât şi juridic. Articolul scoate în evidenţă câteva asemenea probleme, specifice traducerilor în domeniul juridic.

 
Dicţionar francez-roman

Un dicţionar făcut de cineva care cunoştea nevoile traducătorului fiindcă s-a confruntat cu dificultăţile traducerii juridice şi care, în acelaşi timp, a avut cunoştinţele lingvistice şi juridice necesare pentru a realiza o astfel de lucrare.

 

Memoriile de traducere au devenit instrumente aproape indispensabile în arsenalul de resurse al fiecărui traducător. Articolul propune un mod de organizare a memoriilor de traducere pe baza fluxului de lucru al unui traducător, având ca scop eficientizarea, simplificarea şi îmbunătăţirea calităţii rezultatelor obţinute din utilizarea acestora.

 

Articolul prezintă o serie de evenimente care vizează direct traducătorii, terminologii și lingviștii din ATR din perioada august-noiembrie 2011.

 
Bursierii ATR

Asociația Traducătorilor din România a oferit studenților burse de participare la Forumul de traducere și interpretare juridică 2011. Doi dintre bursieri, studenți ai Masteratului European de Traductologie și Terminologie din Cluj-Napoca punctează, prin acest articol, cele mai importante elemente din cadrul comunicărilor, prezentând evenimentul din perspectiva lor.

 
Poster Forum Bucureşti

Profesiile de de traducător, interpret, revizor necesită o bună pregătire de bază, ani de lucru şi experienţă pentru dobândirea competenţelor, precum şi specializarea pe domenii. În acest sens, sunt esenţiale formarea profesională continuă, utilizarea instrumentelor tehnologice, informarea şi, desigur, afilierea la organizaţii profesionale la nivel naţional şi/sau internaţional.

 
Participanţi la Forumul ATR de traducere şi interpretare juridică

Articolul este o privire retrospectivă asupra Forumului ATR de traducere şi interpretare juridică, care a reunit intervenţii despre specificitatea traducerii textului juridic în limbile engleză, franceză, germană, italiană, precum şi reflecţii despre comunicarea juridică prin interpret. Evenimentul a prilejuit, totodată, explorarea subiectelor de actualitate cu privire la statutul traducătorului şi al interpretului şi la modificările legislative europene.

 

O scurtă descriere a seminarului virtual ATR privind neregulile de ortografie şi punctuaţie din 4 mai 2011, cu puncte de interes şi posibile adăugiri pentru seminarele viitoare.

 
Forum Paris mai 2011

Raportul Cristianei Cobliş de la Forumul Internaţional privind Deontologia şi Bunele Practici în traducerea şi interpretarea juridică şi judiciară, care a avut loc în 19-21 mai, la Paris.